Företag

För företag och organisationer erbjuds stöd och handledning till chefer och anställda.

Chefscoachning (individuellt)

Coachningen ger chefen möjlighet att reflektera kring sin situation och sitt ledarskap. Problem och hinder kan behöva definieras och analyseras. Det viktigaste brukar vara att formulera visioner och mål samt att bestämma vilka åtgärder/strategier behövs. Sedan är de flesta hjälpta av att få stöd och uppmuntran genom att göra det som krävs för att nå de uppsatta målen. Coachning kan t.ex. handla om hälsa, livskvalitet, karriärutveckling och själva ledarbeteendet. Ledarbeteendet kan t.ex. avse kommunikation och hantering av medarbetare, förändring och utvecklingsfrågor, produktion och organisering.


Arbetslivsinriktad rehabilitering (individuellt)

Det primära målet är att individen återgår och långsiktigt fungerar i arbete. För detta krävs vanligtvis att individens prestationsförmåga, självförtroende, stresshanteringsförmåga samt psykiska och fysiska hälsa ökar. I rehabiliteringen uppnås detta genom att personen utvecklar en hälsoinriktad livsstil, tränar upp sitt självförtroende och sin förmåga till stresshantering. För de allra flesta är det svårt att klara av detta på egen hand, speciellt om man varit sjukskriven en längre tid. Då kan det vara helt avgörande att få professionell hjälp.

Rehabiliteringstjänsten innebär samarbete med arbetsgivare, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan. Rehabiliteringen börjar med en bedömning och analys som omfattar 3 sessioner á 45 minuter. Sedan läggs rehabiliteringen upp (avseende antal träffar, tidsomfattning, innehåll, samarbete med andra parter som är delaktiga i rehabiliteringen, mm), i samråd med klienten och rehabiliteringsfinansiären/-erna.


Välkommen att ta kontakt för mer information »