Handledning

Handledning erbjuds både på grupp- och individnivå. Den ska fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet, och syftar till att utveckla de egna förmågorna, ge kompetenshöjning, bidra till en stärkt yrkesidentitet samt ge stöd och avlastning. Målet för psykoterapihandledning är att kandidaterna ska utveckla sina färdigheter för att självständigt kunna genomföra behandling med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.

Erbjuder drifthandlending, handledning steg I och steg II


Personalhandledning (individuellt och i grupp)

Handledning erbjuds till olika yrkesgrupper, som t.ex. psykologer, psykoterapeuter. Handledning innebär att den handledde får handledning i att använda KBT-metodik för att lyckas i sitt arbete. Handledningen kan användas för att utveckla program och befintliga metoder, förbättra arbetsgruppers allmänna effektivitet och samarbetsförmåga eller och för att diskutera viktiga frågeställningar som inte får utrymme i den löpande verksamheten.

Personalhandledning kan ske allt ifrån varje vecka till varannan månad. Vid grupphandledning rekommenderas 120-minuters pass (med en kortare paus efter en timme). Vid individuell handledning brukar 90 minuter vara lämpligt.