Om KBT, kognitiv beteendeterapi

Tonvikten vid kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) behandling ligger på samspelet mellan individen och omgivningen här och nu.

Kognitiv beteendeterapi kännetecknas bl.a. av:

  • Tydliga mål som man stegvist arbetar för att uppnå
  • Ett strukturerat och målinriktat arbetssätt
  • En mycket aktiv terapeut
  • Kontakten är tidsbegränsad och förhållandevis kort
  • Behandlingslängden varierar men är vanligen mellan 10 - 25 sessioner
  • Varje session är 45 minuter lång
  • Behandlingen fokuserar på här-nu-situationen
  • Hemuppgifter till klienten mellan sessionerna är en mycket viktig del i behandlingen
  • Metoderna inom kognitiv beteendeterapi utvecklas ständigt utifrån nya forskningsresultat

Kontakten startas med 2-3 bedömningssamtal. Klientens aktuella livssituationen diskuteras och det görs formuleringar av aktuella problemområden. Om KBT kan vara till hjälp planeras ett behandlingsarbete och ett behandlingsförslag som klienten får ta ställning till.
I arbete med par träffas paret tillsammans för ett första besök på 90 minuter.

Därefter träffas parterna var och en för sig under en session om 45 minuter.
Vid den fortsatta kontakten planeras arbetet med paret.