ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT är en ny form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som bygger på inlärningsteoretiska principer med vetenskaplig grund. Istället för att strida för att till varje pris eliminera sina oönskade tankar, känslor och tidigare upplevelser i livet, lär man sig med tiden att distansera sig till dem och att kunna se på dem som återkommande invanda tankar, känslor och beteenden. Målsättningen i terapin är att utveckla en mer flexibel syn på sina invanda tankar, känslor och upplevelser. Inom ACT får du också arbeta med att förbättra förmågan att alltmer kunna fokusera på det du just nu värderar som mest i livet.

Svenska Dagbladet har haft en intressant artikelserie där man skriver om ACT.


Sluta grubbla! »

Fly smärtan gör ont »

Ändlöst ältande när tanken spelar tennis »

Livet är nu! »