David R. Tashnizi

Utbildning och erfarenhet

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut

Utbildning från Stockholms universitet och mångårig klinisk
erfarenhet av arbete med kognitiv beteendeterapi (KBT),
ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness,
motiverande samtal (MI), spelberoende, par/relationsproblem;
behandling enligt IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy),
debriefing, kris- och konflikthantering, ledarskap samt handledning.


Fil. kand. i beteendevetenskap/socialantropologi

Utbildning från Stockholms universitet i följande områden; sociologi,
pedagogik, miljöpsykologi, etnologi, etnicitet, invandring och tvärkulturella
relationer. Mångårig erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete med vuxna
och unga-vuxna (15-24 år) inom Stockholms läns landsting, samt arbete
med chef- & ledarskapsutveckling, coaching, handledning, utbildning.

Verksam som legitimerad psykolog sedan år 2000.

Medlem av Psykologförbundet, Psykologföretagarna och
Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)