David R. Tashnizi

Utbildning och erfarenhet

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i klinisk psykologi 

Utbildning från Stockholms universitet och mångårig klinisk
erfarenhet av arbete med kognitiv beteendeterapi (KBT),
ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness,
motiverande samtal (MI), spelberoende, par/relationsproblem;
behandling enligt IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy),
debriefing, kris- och konflikthantering, ledarskap samt handledning.


Fil. kand. i beteendevetenskap/socialantropologi

Utbildning från Stockholms universitet i följande områden; sociologi,
pedagogik, miljöpsykologi, etnologi, etnicitet, invandring och tvärkulturella
relationer. Mångårig erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete med vuxna
och unga-vuxna (15-24 år) inom Stockholms läns landsting, samt arbete
med chef- & ledarskapsutveckling, coaching, handledning, utbildning.

Verksam som legitimerad psykolog sedan år 2000.

Medlem av Psykologförbundet, Psykologföretagarna och
Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)