Välkommen

Välkommen med förfrågningar om samtalsterapi, handledning, utbildning, coaching, samt chefs- & ledarskapsutveckling.

Följande tjänster erbjuds på svenska/engelska:


 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Stresshantering
 • Utredning & behandling av sömnproblem
 • Parsamtal
 • Behandling av svartsjuka
 • Fobiträning
 • Föräldrastöd
 • Stödjande samtal inför svåra beslut
 • Krissamtal
 • Sorgarbete
 • Arbete med låg självkänsla
 • Behandling av trauma
 • Konsultation
 • Coaching
 • Handledning
 • Karriärvägledning
 • Chefstöd
 • Ledarskapsutveckling